CEO

Tsai Wan-tsai Net Worth

Tsai Wan-tsai Net Worth is
$7.8 Billion

Tsai Wan-tsai Biography

Tsai Wan-tsai was a Taiwanese banker. He is one of the brothers of Tsai Wan-lin, and an uncle of Tsai Hong-tu. Tsai Wan-tsai was the former legislator of Legislative Yuan, the national parliament of Taiwan. He was also the founder of Fubon Group. In June 2008, Forbes ranked ...


Quick Facts

Net Worth$7.8 Billion
Date Of BirthAugust 5, 1929, Miaoli County, Taiwan
DiedOctober 5, 2014, Taipei, Taiwan
ChildrenCai pure, Cai Mingxing, Daniel M. TSAI, Caiming Min
SiblingsTsai Wan-lin
Nicknames蔡萬才
Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Tsai_Wan_Tsai

Source
Wikipedia
Tags

Related Articles

Close